Tietoa meistä

The Fox Nest on n. 50 paikkainen päiväkoti, ikärakenne 1-6-vuotiaita lapsia.  Ilmapiirimme on tiivis ja läheinen, päivittäisissä toimissa ja leikeissä lapselle tulevat tutuksi niin kaikki talon lapset kuin aikuisetkin. Lasten hoitoajat pohjautuvat huoltajien tarpeen mukaan arkipäiville 6.30-17.00 väliselle ajalle. Päivän aikana lapselle tarjotaan mahdollisuus riittävään ravintoon, lepoon ja ulkoiluun, sekä vapaaseen leikkiin.

Päivästruktuurit ovat tärkeä osa päiväkodin arkea, ne tuovat turvaa ja rakennetta lapsen päivään. Joka aamu lapsen saapuessa toivotamme hänet henkilökohtaisesti tervetulleeksi, jotta lapsen olo olisi mahdollisimman turvallinen. Päivittäinen toimintamme toistaa samaa tuttua ja turvallista rytmiä, vaikka sisältö onkin vaihtelevaa ja monipuolista. Päivämme koostuvat kuitenkin pääosin leikeistä, ulkoilusta, ohjatusta toiminnasta, luontokasvatuksesta, kielikasvatuksesta, riittävästä levosta sekä ravitsevista ruokailuhetkistä. Lisäksi toimintaan kuuluu kausiluontoinen liikunta, luova musiikki ja vuodenaikojen hyödyntäminen toiminnassa.

Pyrimme toteuttamaan suurimman osan päiväkodin pedagogisesta toiminnasta luonnossa, hyödyntäen aktiivisesti läheisiä metsiä ja rakennettua luontoympäristöä. Varhaiset myönteiset kokemukset luonnosta vahvistavat lapsen luontosuhdetta vanhempana. Luonto lisää hyvinvointia ja terveyttä. Lapsia ohjataan luonnon kunnioitukseen ja kestävään kehitykseen päivittäisillä valinnoilla ja aikuisen mallilla. Esimerkkejä päivittäisistä opetuksista ovat muun muassa kierrätys, roskattomat retket, ruokaan liittyvä vastuullisuus ja energian säästäminen.

The Fox Nest päiväkodissa toimintakielinä ovat englanti ja suomi. Tarkoituksenamme on tarjota vankka pohja suomen- ja englanninkielen taidolle ennen koulun alkua. Päiväkodin arjen toiminnoissa pääkielenä toimii englanti ja rohkaisemme lapsia myös käyttämään sitä. Varhaiskasvattajamme ymmärtävät kuitenkin molempia kieliä, joten tarpeen tullen myös suomen kieli on käytössä. Käytännössä varsinkin englannin opetus tulee esille parhaiten tavallisessa päiväkotiarjessa ja tervehdyksissä, sekä luonnollisesti leikeissä, lauluissa, loruissa ja peleissä.