Eskari 2024/25

Tietoa The Fox Nest suomi-englanti esikoulusta 2024/25

Haku esiopetukseen 2024/25 on päättynyt.

The Fox Nest on yksityinen päivähoitoyksikkö, jossa toimii esiopetusryhmä. Eskariopetuksen perustana toimii lapsen hyvän arjen tukeminen englanninkielen ja suomalaisen luonnon siivittämänä. Lapselle on tarkoitus luoda hyvä kielipohja niin suomeksi kuin englanniksi alkavalla opinpolulla. Osa lapsista jatkaa Kortepohjan englanninkieliselle luokalle ja osa omiin lähikouluihinsa.

Esiopetuksen ryhmärakenne on eskari/viskari (5-6-vuotiaat) yhdessä. Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo. 8:30-12:30. Lisäksi perheille tarjotaan aamu- ja iltapäivähoitomahdollisuutta. Esiopetustoiminta toteutetaan päiväkodin sisä- ja ulkotiloissa sekä lähipuistoissa ja metsissä.

Tarjoamamme esikouluopetuksen suunnittelussa huomioidaan valtakunnalliset esiopetussuunnitelman tavoitteet, Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelman tavoitteet sekä The Fox Nestin esikoulun omat tavoitteet.

    

The Fox Nest esiopetuksen arvopohja

Arvoihimme kuuluvat lapsen kunnioitus, turvallisuus, tasa-arvo, lapsilähtöisyys, yhteistyö ja lapsuuden vaaliminen. Kanssamme lapsi oppii toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti ja tekemään luonnon kannalta vastuullisia valintoja, sekä kunnioittamaan itseään ja muita ihmisiä. Kaikki arvoja, jotka kantavat aina aikuisuuteen saakka. Esiopetuksemme on arvoneutraalia. (Katso Jyväskylän Kaupungin paikallinen esiopetussuunnitelma)

The Fox Nest esikoulun toiminta-ajatus ja pedagogiset painotukset

The Fox Nestin esiopetuksen päätavoite varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden ohella on erityisesti oppimisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen ennen kouluikää. Lapsen henkilökohtaisen esiopetussuunnitelman mukaan hänen omia vahvuuksiaan tuetaan ja oppimista/harjaantumista vaativia asioita harjoitellaan tehostetusti. Arkielämän taitoja, hyviä tapoja, pukeutumista ja riisuuntumista sekä omista tavaroista huolehtimista opetellaan päivittäin.

 

Leikki on keskeisin toimintatapa myös esiopetuksessamme. Esiopetuksen toimintasisällöt määräytyvät yleisistä ohjeista, sekä ryhmän erityispiirteistä ja –tarpeista. Mahdollisimman paljon lasten ja perheiden toiveita, ehdotuksia ja ideoita huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

The Fox Nest esikoulun arjessa lapsi saa mahdollisuuden tutkia ja oivaltaa luontoa, sekä sen moninaisuutta omalla tahdillaan. Tarjoamme lapselle turvallisen ympäristön, jossa lapsen omat mielenkiinnonkohteet ja tarpeet huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Arjessamme korostuu myös ympäristömme monikulttuurisuus kahden eri kielen voimin. Käyttökielemme on pääsääntöisesti englanti, mutta lapset voivat luonnollisesti puhua myös suomea. Ennen kaikkea tavoitteenamme on tarjota lapselle hyvä päivä kanssamme eskarissa.

Esiopetuksen hyvä alku

The Fox Nestin esikoulussa panostamme avoimuuteen ja vahvaan keskinäiseen luottamukseen perheiden kanssa, näin takaamme vankan pohjan yhteistyölle huoltajien kanssa.

Hyvä yhteistyö:

(1) lasten ja huoltajien yhteinen toiminnallinen tutustuminen esikouluun esikouluvalintojen jälkeen keväällä.

(2) Lapsi tutustuu esikouluun yhden aamupäivän keväällä erikseen sovittuna ajankohtana.

(3) Vanhempainilta huoltajille syksyllä.

(4) Esiopetuksen yksilöllisen esiopetussuunnitelman laatiminen huoltajien kanssa.

Huoltajilla on mahdollisuus olla lapsensa esikouluryhmässä tutustumassa omien mahdollisuuksien mukaan koko toimintakauden ajan.

Lapsen yksilöllinen esiopetussuunnitelma

Lapsen yksilöllinen esiopetussuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen huoltajien ja esikouluopettajan kanssa. Lapsen oma esiopetussuunnitelma on oleellinen väline oppia tuntemaan lapsi paremmin ja tukea kasvua, kehitystä ja oppimista esikouluvuoden aikana.

Keskustelussa sovitaan yhdessä parhaat tavat tukea lapsen kasvua ja kehitystä oppimisen polulla. Pedagogiset tavoitteet ja toimintamenetelmät kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan. Lapsen omasta esiopetussuunnitelmasta nousevat pedagogiset tavoitteet huomioidaan lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.